Een mooi en gezond gebit voor iedereen, dat is ons doel!

DTG Noord-Limburg cliëntenraad

DTG Noord-Limburg cliëntenraad

DTG Noord-Limburg is continu bezig de tandheelkundige zorg die zij haar patiënten biedt en de dienstverlening die daarmee samenhangt te verbeteren. De cliëntenraad is het orgaan waar de wensen en behoeften van patiënten worden bewaakt en waarmee de medezeggenschap wordt gewaarborgd binnen de processen van zorg en dienstverlening van DTG Noord-Limburg.

De cliëntenraad geeft directie en management van DTG Noord-Limburg advies over onderwerpen waarmee de zorg en dienstverlening aan alle patiënten verbeterd kan worden. Uiteraard is de raad onafhankelijk.

De cliëntenraad bestaat uit één voorzitter en twee leden de raad is onafhankelijken en onbezoldigd.

Wilt u in contact komen met cliëntenraad van DTG Noord-Limburg dan kan een verzoek gedaan worden via de algemene contactgegevens.

Inschrijven

Voor welke vestiging wilt u zich inschrijven?

Vinckenhofstraat 61, 5913 EC Venlo
Antoniuslaan 74a, 5921 KB Blerick

Inschrijven

Voor welke vestiging wilt u zich inschrijven?

Vinckenhofstraat 61, 5913 EC Venlo
Antoniuslaan 74a, 5921 KB Blerick

Afspraak maken

Voor welke vestiging wilt u een afspraak maken?

Vinckenhofstraat 61, 5913 EC Venlo
Antoniuslaan 74a, 5921 KB Blerick

Afspraak maken

Voor welke vestiging wilt u een afspraak maken?

Vinckenhofstraat 61, 5913 EC Venlo
Antoniuslaan 74a, 5921 KB Blerick

Inschrijven in Venlo

We kijken er naar uit om u te mogen helpen!

Geboortedatum:
Geslacht:

Inschrijven in Venlo

We kijken er naar uit om u te mogen helpen!

Geboortedatum:
Geslacht:Inschrijven in Blerick

We kijken er naar uit om u te mogen helpen!

Geboortedatum:
Geslacht:

Inschrijven in Blerick

We kijken er naar uit om u te mogen helpen!

Geboortedatum:
Geslacht:Afspraak maken in Venlo

We kijken er naar uit om u weer te mogen helpen!

Afspraak maken in Venlo

We kijken er naar uit om u weer te mogen helpen!

Afspraak maken in Blerick

We kijken er naar uit om u weer te mogen helpen!

Afspraak maken in Blerick

We kijken er naar uit om u weer te mogen helpen!